AB Proje Eğitimi – Erasmus+ Giriş

0
2457

Bu proje Avrupa Komisyonu ve AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmiştir

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Erasmus +’nın ne olduğunu keşfedin

Erasmus +, 2014-2020 yılları arasında sürecek eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında bir Avrupa Birliği programıdır. Program, Avrupa’da öğrenme ve işbirliği fırsatları sunarak olumlu bir değişim yaratmayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği ve diğer ortak ülkelerden insanlar ve kuruluşlar Erasmus + tarafından finanse edilen çeşitli etkinliklere katılabilirler.

Erasmus + ‘nın bir bölümü, yaygın eğitim, gençlik politikası ve diğer gençlik konularına odaklanan projeleri destekleyen gençlik alanına adanmıştır. Resmi okul programı dışında çok çeşitli eğitim kurumları ile ilgilidir. 13-30 yaşlarındaki gençler ve öğrenmelerini destekleyen yetişkinler Erasmus + Gençlik desteğini kullanabilirler. Bu programdan 500.000’den fazla gencin faydalanacağı bekleniyor.

Erasmus + altındaki gençlik etkinlikleri için fonlar, farklı yetkinlikleri geliştirmeyi ve gençlerin istihdam edilebilirliğini geliştirmeyi, gençlerin sosyal katılımını ve refahını teşvik etmeyi ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençlik çalışmaları ve gençlik politikasındaki gelişmeleri teşvik etmeyi amaçlıyor. 7 yıl boyunca Erasmus + programının Gençlik alanındaki projeleri desteklemek için bir milyar altı yüz milyon Avro tahsis edilmiştir.

Erasmus + programı üç kilit eylemde yapılandırılmıştır:

Kilit eylem 1, bireyler için öğrenme hareketliliği fırsatlarıdır: hem gençler hem de gençlik çalışanları

Kilit eylem 2, gençlik çalışmaları alanında farklı sektörler ve aktörler (özel, kamu, sivil toplum ve diğerleri) arasında işbirliğini ve yeniliği hedefleyen, stratejik ortaklıklar üzerine odaklanmaktadır.

Kilit eylem 3, politika yapıcılar ile diyaloga girerek gençlerin politika oluşturma ve reformları etkileme fırsatları sunmaktadır.
Her Anahtar eylem altında büyük olasılıklar vardır. Bu MOOC, Anahtar eylem 1 altındaki imkanlara odaklanacaktır.

Gençler için neden bir program olduğunu anlayın?

Merhaba, benim adım Corinna ve ben ulusal bir uzman olarak Avrupa komisyonunda çalışıyorum. Yeni Erasmus + programı ve özellikle de SALTO katılımı ve 9 Erasmus + ulusal ajansı tarafından geliştirilen yeni Massive Open Online Kursu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum.

Mevcut genç neslin genel olarak en iyi eğitimli nesli olduğu yerde, Avrupa Birliği’nin her ülkesinde hala savunmasız ve dezavantajlı gençler var.

Özellikle şu andaki sosyo-ekonomik durum gençlere daha fazla meydan okuma getirmiştir. Avrupa’nın geleceği, gençlerin işgücü piyasasında yer almaları ve topluma katılabilmeleri açısından hayati öneme sahiptir.

Eğitimin kişisel gelişimi teşvik ettiği, aktif vatandaşlığın teşvik edildiği ve eleştirel ama yaratıcı düşüncenin teşvik edildiği bir Avrupa.

Paris ve Kopenhag’da 2015 yılının başında yaşanan son trajik olaylar, gençlerin katılımsız ve yabancılaşmasını, paylaşılan değerler ve çeşitlilik ve ifade özgürlüğü gibi temel haklardan yoksun bırakıcı etkilerini en zor şekilde göstermiştir.

Avrupa Birliği’nin her köşesinde ve mümkün olan tüm arka planlarda çok daha fazla sayıda gence ulaşmak büyük bir önceliktir. Bilgi ve katılma olasılığı, gençlik çeşitliliğine ulaşmalı ve kültürel ve sosyal geçmişlerine bakılmaksızın herkese açık olmalıdır. Gençlik programlarımızda genç katılımcılara ne öğrendiklerini sorduğumuzda, plan ve organizasyon, fikirleri eyleme geçirme, mantıksal düşünme ve sonuç çıkarma, gelecekteki fırsatları geliştirme ve hatta bütçe planlaması hakkında bazı önemli kavramlar öğrendiklerini belirttiler.

Kanıtlar,bir işe girmenin sadece doğru diplomaya sahip olmakla kalmayıp, işverenlerin giderek daha fazla beceri kazanmak için gerçek(formel olmayan) öğrenme deneyimlerine de baktığını göstermektedir.

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor için yeni Erasmus + programı ile formel olmayan öğrenmenin önemini biliyoruz. Bu nedenle, yeni Erasmus + programının gençlik alanında da artan öğrenim fırsatları sunduğundan ve sosyal içermeyi ve gençlerin özel ihtiyaçları olan veya daha az fırsatla katılımını teşvik etmek için özel çaba göstereceğinden dolayı mutluyuz.

Yeni Erasmus + programı, özellikle gençlik çalışanlarının kültürel çeşitliliği ve diğer ülkelerde gençlik çalışmalarındaki farklı uygulamaları öğrenmelerine olanak sağlamak için Avrupa Birliği ve hatta AB dışındaki ülkelerdeki gençlik çalışanlarının ve hareketlilik olanaklarının kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemektedir.

Erasmus + ‘nın yeni olanakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir araç, SALTO katılımı ve 9 Erasmus + Ulusal Ajanslar Masif Açık Çevrimiçi Kurslar tarafından koordine edilen yeni geliştirilen Massive Open Online Kursu ve MOOC’lerin geleceğe yönelik yeni ve etkili öğrenme modülleridir. Geniş bir izleyici kitlesinin katılımını sağlar ve sosyal desteği artırırlar. Avrupa’nın her yerinden gençler, yaşadıkları her yerde katılabilir ve yeni Erasmus + programının olanaklarını öğrenebilirler. Tereddüt etmeyin, bunun bir parçası olun!

Erasmus + Gençlik’in Hedef ve Önceliklerini Keşfet

4 ANA HEDEF VAR

Avrupa Komisyonu, gençlik alanında Erasmus artı programı için dört ana hedef belirlemiştir. Hedefler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve ötesinde yaşayan tüm gençler için önemli olan değerler ve konular ile bağlantılıdır. Bu yüzden oldukça geniş ve tabiki yaygın, ancak elbette her yerel bağlamda anlaşılmalıdır.

Her projenin bu amaçlardan en az birine cevap vermeyi amaçlaması gerekiyor.

1. Hareketlilik yoluyla öğrenme ve öğrenme

Projeler, gençlerin katılım, sosyal beceriler, dayanışma, işgücü piyasasına girişin kolaylaştırılması ve bugünün Avrupası’nda vatandaş olarak katılım gibi alanlarda bilgi, beceri ve tutum geliştirmeleri için fırsatlar sunmalıdır.

2-Daha iyi gençlik uluslararası işbirliği ile çalışır

Projeler, gençlerle çalışan kuruluşlar arasındaki işbirliğini artırma olanağı sağlamalıdır. Projeler, kuruluşların birbirinden farklı yöntemler ve teknikler öğrenmesini, ortak problemlere çözüm bulunmasını ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamalıdır.

3-Gençler, onları etkileyen politikalar oluşturmaya aktif olarak katılıyorlar

Projeler, yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde gençlerle ilgili politikaları geliştirecek toplantılar ve yansımalar için yer sağlamalıdır. Bu, gençlerin hayatlarını ilgilendiren konularda söz sahibi olmalarını sağlamak ve okulların dışında gerçekleşen öğrenmenin hak ettiği takdiri almasını sağlamak için yapılır.

4-AB ülkelerinin ötesinde birçok fırsat

Projeler, AB ve komşu ortak ülkeler arasındaki uluslararası işbirliğini geliştirmeli ve arttırmalıdır. Bu tür bir işbirliği, gençlerin, gençlik çalışanlarının ve örgütlerinin daha kaliteli gençlik çalışmaları için kapasitelerini artırmalarını sağlamalıdır.

Öncelikleri

Avrupa Birliği, hedeflerin yanı sıra, gençlerin mevcut durumlarına bağlı öncelikleri de belirler.

Özellikle işsizlikle karşı karşıya kalan gençleri ve diğer finansal, sosyal, coğrafi veya kültürel engelleri içeren işsizlik sorunlarını araştırmak ve çözüm yolunda çalışmak.

Sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi, açık hava etkinlikleri, spor, işbirliği faaliyetleri ve gençlerin bir grupta, kendi yaşamlarında ve bedenlerinde daha iyi ve daha iyi hissetmelerini sağlayarak bağımlılık ve şişmanlıkla mücadele etmek.

Gençlerin AB’de politika oluşturmayı, AB’deki yerlerini, AB’nin sunduğu fırsatları ve bir parçası olmanın getirdiği sorumlulukları tanıması, yansıtması ve anlaması için fırsatlar sunmak. Ayrıca, sadece oylama değil, alternatif katılım biçimlerini de teşvik etmek.

Genç insanlarla yaşamak için ihtiyaç duydukları önemli yetkinliklere, yaratıcılık, inisiyatif alma ve bilgisayarlarla çalışma gibi yaratıcı yollarla çalışma… Fikirler, gençlerin bu yetkinlikleri öğrenme tarzlarına göre uyarlanarak öğrenebilmeleridir. .

Dijital dünyaya girmek için gençlik çalışmalarını desteklemek, çok çeşitli araç ve programların nasıl yetkin ve uyumlu bir şekilde kullanıldığını öğrenmek. Bu araçların nasıl iyi ve saygılı bir şekilde kullanıldığını öğrenmek, böylece gençlerin ve gençlik çalışanlarının öğrenimini destekleyebilir.

Farklı ülkeler, okul ortamı dışında gerçekleşen öğrenmeyi tanıyan çeşitli araçlara sahiptir. Bu öğrenmenin gençlerin kendi yaşamları ve sosyal yaşamları için yaşamlarında önemli olduğunu kabul etmek. İnsanları, kamu kurumlarını, kar amacı gütmeyen ve özel kuruluşları dahil etmeyi amaçlayan projelere, mevcut araçların tanıtımında ve yenilerinin geliştirilmesinde öncelik verilir.

Formal Olmayan Eğitim Hakkında Öğrenin

Her birey, “Sokrates’in meşhur düşünceleri” nden de bilineceği gibi mükemmelliğini elde etmek için ne istediklerini öğrenmek ve uygulamak zorundadır. Genel olarak öğrenme, bilgi, beceri ve tutumlarınızı değiştiren ve etkileyen uzun vadeli bir süreç olarak tanımlanabilir.

Modern Avrupalı ​​eğitim terminolojisi öğrenmeyi üç kategoriye ayırır: resmi, gayri resmi ve yaygın öğrenme, hepsi iyi tanımlanmış ve “ Öğrenimin üç balinası” videosunda açıklanmıştır.

Resmi öğrenme, okulun ortamında gerçekleşen bir şeydir: durum planlanır ve amaçlanır. Ve bu, ulusal müfredat yoluyla açıklanır,konu ve okul müfredatı öğretmenlerin çalışma planıdır.

Örneğin, öğrencinin çalışma kitabı alıştırmalarını yaptığı geleneksel matematik dersi örgün eğitimdir. Sınavlar ve yerleştirme testleri ile değerlendirilir.

Gayri resmi öğrenme tam tersidir. Günlük durumlarda meydana gelen bir şeydir. Arkadaşlarınızla gezdiğiniz Cumartesiler veya ebeveyn ya da aileniz ile geçirdiğiniz akşamlardır. Eğitici bir şeydir ve değerlerinizi değiştirebilir, ancak sonuçlar çok daha sonra görüntülenebilir.

Bu ikisi arasında bir yerde formel olmayan öğrenme var. Farklı durumlarda ve ortamlarda gerçekleşen bir şeydir. Bu amaçlanmış ve örgün eğitim gibi planlanmış olabilir. Ama herkes için daha esnek ve ulaşılabilir. Ve en önemlisi gönüllü olarak gerçekleşmektedir.

Yaygın eğitim hem sosyal hem de bireysel öğrenmedir. Ders dışı aktiviteler veya aktif ve interaktif çalışma yöntemleri kullandığınız konular olabilir. Aynı zamanda bireysel bir öğrenmedir. Kendi fikriniz ve kendinizi eğitmeyi hedefleyin. Örneğin, YouTube videoları aracılığıyla bir gitar çalmak gibi yeni bir beceri öğrenmek.

Çalışma yerlerinin daha keyifli ve verimli olması için bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Ulusal müfredat tarafından belirlenen ve aynı zamanda yaygın öğrenme süreci gibi daha esnek ve yenilikçi bir şey.

Öğrenme, öğrenci için ilginç bir şey olduğunda gerçekleşir. Bu, sizi etkileyebilecek bir şeydir, duyguları ortaya çıkarır ve aradığınız belirli soruların,yerine getirmek istediğiniz gereksinimlerin cevaplarını bulmanızı sağlar. Bunun gerçekleşebilmesi için, kendinize ve kendinize olan saygısına sahip olduğunuza inanmanız gerekir.

Biçimsel öğrenme temel olarak bu özel değere odaklanır – konunun değeri ve özellikle ne öğreniyorsunuz. Yaygın eğitim ise diğer taraftan sürece odaklanır; İçinde getirdiğin duygu ve nasıl öğreniyorsun. Bu yüzden daha yaratıcı yönünüzü kullanmanın önemli olduğu söyleniyor.

Öğrenme önemlidir çünkü bunun sayesinde yeni şeyler öğrenir, yeteneklerimizi geliştirir ve tutumumuzu değiştirebiliriz. Bunu sadece sınavlara kadar yaparsak veya gelecek hafta olan şeyleri unutursak, anlamsızdır.

Ortalama olarak bir insanın dakikada yaklaşık 800 kelimeyi düşünebileceği söylenir. Ama sadece dakikada 120 kelime konuşabiliriz. Bu nedenle, bir dinleyicinin sadece söylediklerine dikkat etmekle kalmayıp aynı zamanda gerçek hayatta söylediklerini gerçekte nasıl uygulayacağına dair bağlantılar kurması ve düşünmesi için yeterli bir serbest enerji ve zamanın olduğu açıktır.

Öğrenmenin pratik değeri, yaygın eğitim güçleridir. Gençlerin gelişiminde yaygın eğitime daha fazla önem verilmektedir. Bilinçli bir şekilde öğrenmeyi öğrenmek, becerilerinizi ve bilginizi haritalamanıza yardımcı olabilecek, bir vatandaş olarak kendini tanımlamanıza yardımcı olacak bir şeydir.

Youthpass

Bu temel yeterlilikler,

1 – anadilinde iletişim,
2 – yabancı diller,
3 – dijital beceriler,
4 – okuryazarlık ve matematik ve fen bilimlerinde temel beceriler,

gibi yatay becerilerin yanı sıra

5 – öğrenmeyi öğrenmek,
6 – sosyal ve sivil sorumluluk,
7 – girişim ve girişimcilik,
8 – kültürel farkındalık ve yaratıcılık.

Kanala abone olmak için tıklayın

➤ Erasmus+ seti

Sosyal Medya

➤ Facebook

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen isminizi buraya girin