video

Galaxies – Galaksiler

Across The Universe bir AB Projesidir   Gözlem yapabilmemiz için bize büyük bir teleskop sağlayan sponsorlarımıza teşekkürler Thanks to our sponsor   Gece gökyüzüne baktığınız da eğer yeterince karanlık...
video

Oh, be a fine girl, kiss me – Classification of Stellar System — EU...

Across The Universe is an Erasmus+ EU Project implemented by Martı Association   Oh, be a fine girl, kiss me - Classification of Stellar System —...
video

Yıldız Evrimi – Stellar Evolution

Across The Universe bir AB Projesidir   Gözlem yapabilmemiz için bize büyük bir teleskop sağlayan sponsorlarımıza teşekkürler Thanks to our sponsor       Güneş’imiz yıldız bir gün yaşamına son verecek....
video

Soluk Mavi Nokta – Pale Blue Dot

Across The Universe bir AB Projesidir   Gözlem yapabilmemiz için bize büyük bir teleskop sağlayan sponsorlarımıza teşekkürler Thanks to our sponsor This excerpt from Sagan's book Pale Blue Dot was...

Evrenbilim ve kuantum’un dinlere etkisi – Cosmology and Quantum’s Effects on religions

Group of Organic life Türkçe English Yaşadığımız kainatı anlamak için tarih boyu insanlar farklı fikirler ileri sürmüşler. Sade insanlarda genellikle felsefeye , dine ve ya mitolojiye...

Evrenbilim ve kuantum’un günlük hayata etkisi – Cosmology and Quantum’s effects on daily life

Active Youth Report English, Turkish and Lithunian There are lots of debate on specific topics these days. Theorists, physicists, astronomers and other kind of scientists are...

Evrenbilim ve kuantum’un bilime etkisi – Cosmology and Quantum’a effects on science

Azerice ingilizce AEGEE - Baki Bəşəriyyətin elmə təsiri. Əvvəlcə elm kəliməsinin mənasını açıqlayaq: Elm - ərəb kəliməsidir və mənası bilik deməkdir. Bəşər övladı yer üzündə yaşadığı ilk...

Evrenbilimin ve kuantum sosyolojiye etkileri – Cosmology and quantum effects on Sociology

Azerice Türkçe English Yaşadığımız kainatı dərk etmək üçün tarix boyu insanlar müxtəlif fərziyyələr irəli sürüblər. Adi insanlarda əsasən fəlsəfəyə, dinə yaxud mifologiyaya əsaslanaraq fikir formalaşmışdır....

Evrenbilim ve kuantum gelecekte felsefeyi nasıl etkiler – Cosmology and Quantum’s Effect on the...

MAGNA TEAM Simülasyon Evrenler Argümanı, birçok felsefi görüşte büyük tartışmalara yol açacaktır. Biz de bazı görüşlere yapacağı etkileri kısa kısa inceleyeceğiz. 1-Materyalizm: Materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu...
video

Yıldızlar – Stars

  Across The Project bir AB Projesidir Gözlem yapabilmemiz için bize büyük bir teleskop sağlayan sponsorlarımıza teşekkürler Thanks to our sponsor Gece gökyüzüne baktığımızda pek çok cisim...