Hakkımızda

EUYouth.net web sitesi EUYouthdotnet youtube kanalı için hazırlanmıştır.

Bu kanal;

AB Projeleri,

AB Gençliğine yönelik eğitimlerle,

AB Değerlerini yaygınlaştırmak için kurulmuştur.

Ayrıca Martı’nın hibe aldığı projelerin çıktıları da bu kanal üzerinden yaygınlaştırılmaktadır.


Martı, AB değerlerinin (1) gençler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak
ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda hiçbir din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk veya ulus temelinde ayrım gözetmeksizin; insan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul ederek; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, değerleri ve uluslararası insancıl hukuk ilkeleri doğrusunda, insan haklarının uygulanması, geliştirilmesi, ilerletilmesi ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi için gerek Türkiye’de ve gerekse yurt dışında faaliyette bulunmaktır.

(1) Birlik, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır.