Evrenbilim ve kuantum gelecekte felsefeyi nasıl etkiler – Cosmology and Quantum’s Effect on the Philosophy

0
1008


MAGNA TEAM

Simülasyon Evrenler Argümanı, birçok felsefi görüşte büyük tartışmalara yol açacaktır. Biz de bazı görüşlere yapacağı etkileri kısa kısa inceleyeceğiz.

1-Materyalizm:

Materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu ve tek tözün madde olduğunu savunan felsefi görüştür. Simülasyon Evrenler Argümanının gerçek olması durumunda, en azından bizim evrenimiz için her şeyin sanal olduğu ortaya çıkacağından, materyalizm çöküşe geçecektir.

2-Nihilizm:

Nihilizm, varlığın olmadığını savunan felsefi görüşlerden biridir. Bu argümanın gerçek olması durumunda; Nihilizm, Simülasyon Evrenler Argümanının destekçisi olacağı düşünülebilir. Fakat Nihilizm, doğru bilginin mümkün olmadığını savunduğundan dolayı asla böyle bir şeyden emin olamaz.

3-Ontoloji:

Ontoloji, varlığı inceleyen felsefi bir daldır. Simülasyon Evrenler Argümanının gerçek olması durumunda, ontolojinin sorguladığı varlık kavramının aslında olmadığı, sanal bir illüzyondan ibaret olduğu anlaşılacak ve tartışmalar bitecektir.

Kuantum dolanıklığı ve ışınlanma, tahminimizce felsefede yepyeni bir çığır açacaktır.

1- Din Felsefesi

Konuya teolojik açıdan bakacak olursak, tüm dinler insanın ruhu olduğu görüşüne sahiptir. Kuantumda ışınlanmanın mantığı ise, insan atomlarını kuantum bilgisini kopyalayıp asıl varlığı yok ederek karşıda aynı kuantum bilgisine sahip bir varlık oluşturmaktır. Yani kopyalama işlemi tamamen maddesel olarak gerçekleşecektir. Ruhun dinlerde maddeden bağımsız olduğunu göze alırsak, karşıda oluşan kişinin ruhsuz bir varlık olduğunu reddedemeyiz. Ve bu din felsefesinde büyük tartışmalara yol açacaktır.

2- Aristoteles’in Özdeşlik Teoremi:

Aristoteles’in Özdeşlik Teoremindeki maddelerden biri: ‘’Bir şey ne ise odur, başka bir şey olamaz.’’ Kuantum ışınlanmasında ise ışınlanan canlı, kuantum bilgisi kopyalanarak yok edilir ve karşıda aynı kuantum bilgisine sahip, fakat farklı atomlardan (maddeden) oluşmuş bir varlık ortaya çıkacaktır. Ve bu da bu teoremi çökertebilir.

3- Materyalizm:

Materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu savunduğu için, ışınlanmada da karşıdan çıkan kişi yine yine maddeden olduğu için pek bir tartışma olmayacaktır. Karşıdan çıkan varlık, farklı maddelerden oluşmuş olsa da bu materyalizmin alanına girmeyecektir.

Karanlık Enerjinin Felsefeye Etkisi

Felsefeye radikal bir bakış açısı katacaktır. İğne ucundan bile daha küçük bir yer kaplamanın felsefede yorumlanması insanların canlıların davranış biçimlerinin neden olduğuna dair bir bakış açısını getireceğini düşünüyoruz .Gözle gördüğümüz şeylerin madde olduğunu bilirken aslında bunun doğru olmaması bazı galaksilerin anti-maddeden oluşması felsefe için büyük bir devrim olacaktır.

Aslında madde-anti madde ilişkisini insan ilişkilerine benzetebiliriz. Çünkü çevremize ve tarihimize baktığımız zaman insan oğlu da birbirini defalarca kendi içinde yok etmiştir.

Dünyanın evrenin en büyük medeniyeti olduğunu iddia ederiz. Hatta bildiğimiz kadarıyla başka medeniyet olmadığını sanıyoruz.

Ya bu kadar büyük bir evrende bizden kat ve kat büyük medeniyetler canlılar organizmalar bulunuyorsa? Bu felsefe için çok güzel bir soru olabilir.

Bu bilgiler ile ulaşabileceğimiz sonuçların felsefi açıdan dinleri, bilimi ve diğer doğrularımızı tamamen alt üst edebilme potansiyeli vardır.Felsefe etkisi açısından karanlık enerjinin etkileri inanılmaz büyük ve ilginç boyutta olacaktır.

Cosmology and Quantum’s Effect on the Philosophy

Simulation Theory can cause many discussions in philosophy. We will make a short analysis of effects of cosmology on the philosophy.

1- Materialism :

Materialism says everything is made of matter. If we accept The Simulation Theory, there is nothing real for our universe. Everything is an illusion. And Matter is not real. If this theory became true, materialism will be devastated.

2- Nihilism:

Nihilism, supports that nothing is real. If Simulation Universe argument is real, it seems like Nihilism will support this theory. But it’s wrong. Because, Nihilism says: ‘’Knowledge is not possible’’

3- Ontology:

Ontology analyses existence in the philosophical way. If the Simulation Universe argument became true, we will see that nothing exists. Everything is just virtual.

Quantum Entanglement and Teleport’s Effect on Philosophy

I think this subject will effect philosophy so much more than we thought.

1- Philosophy of Religion

All of the religions believes that every living human has a soul. While during the teleportation, quantum computers only transfer the quantum information of atoms. The soul cannot be teleported. This situation will cause a lot of arguments in philosophy of religion.

2- Equality Theory of Aristoteles

Aristoteles says: ‘’Everything is itself, and cannot be anything else.’’
And the teleported creature will contain only the same quantum information. The atoms will be made of different matter. That will do a big hit to the equality theory.

3- Materialism:

Materialism says everything is made of matter. The teleported person will be same as quantum way. But it will be made of different matter. But this won’t give damage to the materialism.

Anti Matters and Dark Matters Effect on the Philosophy

That subject will bring a radical perspective to the philosophy. We knew that everything we see and everything in the universe is made of matter. Actually, there is anti-matter. And we know that some of the galaxies are made of anti-matter. This is like a revolution for the philosophy.

The matter-anti matter relationship is similar to human relationships. Humans destroyed each other for thousands of years. And we are still doing that.

We think that we are the greatest creatures in the universe. Because we couldn’t find any other smart creatures in universe. What happens if we find? This is a good question for philosophy.

With the results which we get with that information has potential to destroy somethings about religions, science and other things we know as the truth.

In the philosophic perspective, dark matter will make incredible discussions.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen isminizi buraya girin