Bilgi Sosyal Kuluçka

0
510

En önemli, en etkili projemiz Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi ‘ne kabul edildi

2011 yılından 2014 yılına dek olan süreçte, Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışma ortamından kaçarak Türkiye’ye sığınanların sayısı, en son yayınlanan ve resmi kurumlarca da teyit edilen, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi(HUGO) ve Uluslararası Af Örgütü raporlarına göre 1,6 milyonu aşan sayıda Suriyelinin olduğu yönündedir. Bunların sadece % 13’ü 10 ildeki 22 kampta, geri kalan ise Türkiye’nin neredeyse tamamına yayılmış biçimde kamplar dışında yaşamaktadırlar. Türkiye’deki Suriyelilerin % 75’inden fazlası özel koruma ihtiyacı içinde bulunan çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır.

Bu kriz durumunda gittikçe büyüyen barınma, işsizlik gibi sorunlarla birlikte sığınmacılar, artan ırkçılık ve nefret söylemiyle de karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye’nin “geçicilik” üzerine kurduğu Suriyelilere dair politikalar, bugün büyük bir çıkmaz ile karşı karşıyadır. Devlet nezdinde de, sığınmacı Suriyelilerin “kalıcılığı” ile ilgili politikalar acil bir şekilde hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda birlikte yaşam politikalarının inşası önem kazanmaktadır.

Suriyeli sığınmacılar kalıcı,

Yapılması gereken entegrasyonu sağlamaktır.

Proje, Suriyeli kadın sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bölge illerinden birinde (Gaziantep) 6 ay boyunca; 10 Suriyeli sığınmacı, 10 yerli halktan toplam 20 kadın ile gerçekleştirecektir

Suriyelilerle yereldeki halk arasında meydana gelen çatışmanın nedeni ekonomiktir. Bu proje, bu durumu tersine çevirip ekonomik çıkarlarını ortaklaştıracak, AB fonlarına sunmayı düşündüğümüz yüksek bütçeli istihdam projesinin ön hazırlık çalışmasıdır. Amacımız bu iki farklı kültürden kadınlar arasında ortak kadın sorunlarına vurgu yaparak, daha önemlisi bu projenin devamı niteliğindeki AB’ye sunacağımız yüksek bütçeli istihdam projesi için birlikte oturup fikirler geliştirirken, kurumları birlikte gezerken, yerel akademiden ve öğrencilerinden destek alıp birlikte düşünürken bile entegrasyonu sağlamaya katkı yapmaktır.

Martı Derneği tarafından gerçekleştirilecek projenin;

Genel hedefi : Suriyeli sığınmacı kadınlarla yereldeki kadınlar arasında çatışmaları ve negatif ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak

Özel Amacı : 6 ay içinde, bölgede 10 yerel halktan, 10 Suriyeli sığınmacı kadınının ortak ekonomik çıkarlarına yönelik birlikte düşünürken onların yerelle entegrasyonunu sağlamak

Sonuçları

R1 – Birbirlerini daha iyi anlayarak, olumsuz düşüncelerden kurtuldular.

R2 – Toplumsal cinsiyet, yaşam hakkı, iltica hakkı öncelikli İnsan Hakları konusunda bilgi ve becerilerini artırdılar

R3 – Ortak ekonomik çıkarları için umut ışığı birlikteliklerini güçlendirdi

R4 – Yereldeki sivil toplum, işverenler, kamu kurumlarıyla görüşerek istihdam sorununun çözümü için ortak fikirler geliştirdiler

R5 – AB’ye sunulacak yüksek bütçeli istihdam projesi için veri elde edildi

Faaliyetleri

A1 – Empati Atölyesi

A2 – Öğrenme Araçlarıyla İnsan Hakları

A3 – Girişimci Fikir Geliştirme Atölyesi (AB’ye sunulacak yüksek bütçeli istihdam projesi ön hazırlık)

A4 – Yerelde Kurum Ziyaretleri (AB’ye sunulacak yüksek bütçeli istihdam projesi ön hazırlık)

A5 – Saha çalışması (AB’ye sunulacak yüksek bütçeli istihdam projesi ön hazırlık)

olarak tasarlanmıştır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen isminizi buraya girin